Corona maatregelen

Maken afspraak en (telefonische) triage

In de volgende gevallen behoor je tot de groep kwetsbare mensen (definitie RIVM):

 1. Mensen van 70 jaar en ouder.
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:
  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie, doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
  • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.
  • Mensen met een verminderde weerstand, doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
  • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
  • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2.
  • Mensen met ernstige leverziekte.
  • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

In bovenstaande gevallen heb je een grotere kans om ernstig ziek te worden dan anderen, als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig! Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Gezondheidscheck

Op basis van een gezondheidscheck bepaal ik of je behandeld kunt worden.

Voor alle cliënten geldt: Je kunt géén afspraak maken als je één van onderstaande vragen met “JA” beantwoord.

 1. Had je in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 graden Celsius), benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine, omdat je:
  1. direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  2. terug gekomen bent uit een COVID-19 risicogebied?  (zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen)

Je kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met “NEE” wordt beantwoord.

Aanvullende maatregelen in de praktijk

Wat vraag ik van jou?

 • Algemeen geldt: géén handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Was bij binnenkomst op de daarvoor aangewezen plaats je handen (of gebruik de handalcohol).
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen met je handen aan te raken.
 • Houd er rekening mee dat je momenteel geen gebruik kan maken van het toilet.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan vóór de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of de afspraak door kan gaan.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg mijn instructies als masseur altijd op.
 • Ik hoop op je begrip wanneer, als gevolg van deze situatie, je afspraak wellicht later plaatsvindt dan je had gehoopt.
 • Mocht je je niet prettig voelen om de gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard alle begrip voor.

Mijn voorzorgsmaatregelen:

 • Ik heb geen ziekteverschijnselen.
 • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken van de massageruimte.
 • Ik ventileer en/of lucht de massageruimte.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Ondanks al deze benodigde extra maatregelen, kijk ik ernaar uit om je weer van dienst te zijn, zoals je dat van mij gewend bent. Over de verdere ontwikkelingen zal ik blijven informeren.

Leef bewust en blijf gezond!